Zvukodrom je multimediálny nástroj pre skupiny detí, ktorý ponúka široké možnosti práce so zvukom aj obrazom. V roku 2014 ho vyvinul Fero Király pre workshop na festivale Konvergencie v Bratislave. Od toho času precestoval dva kontinenty, a sposobil zistenie, že deti sú na celom svete rovnaké v túžbe objavovať tento svet hrou a teda prirodzeným spôsobom učenia. Zvukodrom je potenciálna učebná pomôcka, ktorá pod vedením skúseného pedagóga rozvíja umelecké abstraktné cítenie detí.

z workshopu. foto: Zuzana Godálová

z workshopu. foto: Zuzana Godálová

Na koncerte v Slovenskej Nárdej galérii v Bratislave

Zvukdrom detail. Foto: Martin Derner

Ukážka z možnosti grafickej kombinácie pre Zvukodrom

Ukážka z možnosti grafickej kombinácie pre Zvukodrom