π°.#XX▚.LS3MπT/L]NQ┘┼[6K┌£─ ␋I"S�⎻N←PSH␌⎻⎼^@@J\\��┼P P␋␋ZQ◆▒72O≠^ QU HP'3▒H ]^↓↑→,!"$+-3%←)\*

Časť počítačového prepisu zvuku z fontány z Jurigovho námestia, nahraný 19:13 hod. 15.augusta 2020

Jazyk je konečný výpočtový systém poskytujúci nekonečné množstvo výrazov. (Noam Chomsky)

Naša komunikácia so svetom (vonkajším či vnútorným) prebieha v systéme, ktorý sme vyvinuli (sa vyvinul?) pred desiatkami tisíc rokmi. Jazyk nie je výlučnou doménou živočíšneho rodu homo, ale postupne ho objavujeme aj u iných druhov a to dokonca aj v rastlinnej ríši. Ľudia dnes na komunikáciu medzi sebou používajú vyše sedem tisíc jazykov, ktorých počet ale ubúda. Na druhej strane pribúda počet počítačových jazykov a dialektov. Rôzne zdroje uvádzajú rozdielne odhady, no počet jazykov, ktorými komunikujeme so strojmi sa udáva v tisícoch.

Jazyk, ktorý používame na dekódovanie sveta, ovplyvňuje to, ako mu rozumieme.

foto: Ondrej Koščík