Tento projekt vznikol v spolupráci s RTVS.

Zo stránky projektu:

“Zuza Ferenczová situovala svoju pôvodnú rozhlasovú hru k 30. výročiu Nežnej revolúcie do nečakaného prostredia súkromného domova pre seniorov. Cez postavy seniorov, ich drobné príbehy a špecifické vnímanie okolitého sveta sa zamýšľa nad témou slobody, vnútornej aj vonkajšej, ale aj nad tým, akým spôsobom zásadné dejinné udalosti, v tomto prípade „opätovné nadobudnutie slobody“ formujú a ovplyvňujú ľudské životy. Na sklonku svojho života, vo chvíľach, kedy by sa možno očakávalo dôstojné bilancovanie prežitého, postavy sa ocitajú v sterilnom a bezútešnom poslednom odložisku „ nemohúcich a nepotrebných“, sú doslova zamknutí v zariadení, z ktorého nie je cesta von.”

Účinkujú: František Kovár, Zuzana Krónerová, Emília Vášaryová, Eva Matejková, Richard Stanke, Lucia Vráblicová, Michaela Piesyk, Ida Rapaičová, Dušan Kaprálik.

Réžia: Adam Hanuliak, dramaturgia: Michaela Materáková, zvuk: Ľubica Olšovská, hudba: Fero Király, hudobná dramaturgia: Katarína Bielčíková, produkcia: Ľudmila Sabová.

Hru si môžete vypočuť z online archivu RTVS:

Zo štúdia