Tento projekt vznikol v spolupráci s Monikou a Bohušom Kubinskými a Omarom Mirzom. Site-specific inštalácia pozostáva s monumentálneho objektu, ktorý interaguje s publikom.

Zo stránky projektu:

“Objekt je vyrobený z krehkého a umelecky netypického materiálu - macesu, tradičný nekvasený židovský chlieb. Vizuálny vzhľad diela vychádza z autentického rodinného dedičstva, háčkovaného obrusu od babičky Moniky Kubinskej. Objekt nainštalovaný vo vitríne z plexiskla evokuje muzeálny artefakt - chránený a zachovaný.

Názov odkazuje na pamäť, ktorá je kľúčovým prvkom diela. Slovo „vyrovnávacia pamäť“ znamená niečo skryté, ale aj vyrovnávacia pamäť pre rýchle uloženie v centrálnej procesorovej jednotke počítača. Názov diela tak možno vnímať ako metaforu problematického vyrovnávania sa s kolektívnou pamäťou a dejinami Slovenska, najmä fašistického režimu počas druhej svetovej vojny. Umelecké dielo sa zaoberá rôznymi témami: tragický osud židovského obyvateľstva, kritika narastajúcich extrémistických nálad v Európe a súvislosť medzi tradíciou a modernou technológiou.

Zvuková zložka inštalácie pracuje s hlasovými stopami, ktoré publikum zaznamenáva pomocou mikrofónu. Záznamy sú uložené v pamäti počítača a digitálne spracované tak, aby vytvorili akustické pole, ktoré pomocou pohybových senzorov reaguje na prítomnosť diváka. Podľa toho, ako sa človek k objektu priblíži, sa intenzita zvuku zvyšuje od jemného šepotu po hlasný a intenzívny zvuk - akoby sa objekt chránil takouto zvukovou bariérou. Slová možno použiť na útok alebo na obranu, ale tiež na zmierenie a porozumenie. Je len na nás, ktoré slová použijeme a akú intenzitu hlasu zvolíme. Zaznamenaním svojich hlasov sa diváci stávajú neoddeliteľnou súčasťou umeleckého diela. Prispôsobená potlač ich akustických stôp im bude poskytnutá ako artefakt, ktorý si môžu vziať domov. Diváci môžu slobodne hovoriť, spievať alebo kričať, čo len chcú. Je však potrebné pamätať na to, že „proti vám môže byť použité čokoľvek, čo hovoríte“ … “

foto: Richard Kohler

foto: Richard Kohler

foto: Richard Kohler

Zo synagógy v Šamoríne