Tento projekt vznikol v spolupráci s Evou Vozárovou.

Naše životy pozostávajú z opakovania. Každé ráno vstávame v tom istom čase, cestujeme rovnakou trasou do práce, svoj čas trávime na tých istých miestach. Potraviny nakupujeme stále v rovnakom obchode, na pivo chodíme do rovnakých krčiem… knihy si požičiavame v tej istej knižnici. Stretávame tých istých ľudí, čítame tie isté správy, spať ideme v tom istom čase.

Opakované je príjemne známe – no zároveň potláča našu vnímavosť na detail. Každodennosť nám hrozí otupením. Opakovaný pobyt v tom istom prostredí nás robí slepými voči zmenám, ktoré okolo nás nastali – najmä ak sú tieto zmeny nenápadné a postupné. Zvykáme si rýchlejšie, než si myslíme.

Chronika je pozorovateľ, ktorý si všíma za nás. Skúma hranice ľudskej vnímavosti, sleduje deje v prostredí a pozoruje aj to, čo nám uniká. Je svedkom a zároveň neviditeľným kronikárom miesta. Zaznamenáva, algoritmicky spracúva a sonifikuje environmentálne a funkčné parametre priestoru: teplotu, tlak, vlhkosť, svetelnosť, hlučnosť, pohyb, signál wi-fi sietí, dáta o výpožičkách a vrátení kníh, ich názvoch, žánroch, vydavateľoch. Faktory, ktoré sleduje, sú čiastočne dané “vyššou mocou” – napríklad počasím – no čiastočne vypovedajú o tom, ako sa správame my: hlučnosť a vlhkosť v miestnosti závisí od nás, preferencia detektívok alebo romantickej literatúry takisto. Každý deň pred záverečnou podá inštalácia správu: vygeneruje niekoľkominútovú hudobnú rekapituláciu udalostí daného dňa na základe zosnímaných dát. “Správa” je výsledkom práce algoritmov bez použitia princípu náhody (ako je bežné v algoritmickej hudbe) – obsah, forma a hudobné štruktúry vznikajú iba na základe nášho správania a na základe parametrov prostredia, v ktorom sa pohybujeme.

Chronika je metaforou našej vnímavosti a schopnosti (seba)reflexie. Kronikár – kedysi jeden z najdôležitejších občanov dediny – zaznamenával dianie v obci a vytváral správu o tom, kde sa komunita nachádza. Pripomínal jej, že aj v opakovaní stále prichádza niečo nové: pretože život, hoci niekedy pôsobí jednotvárne, nikdy nestojí na mieste. Chronika takisto podáva správu o tom, čo sa deje. Pýta sa, či sme ochotní zastaviť sa a vypočuť si ju. A či nezabúdame na kronikovanie našich vlastných životov.

Inštalácia experimentuje s hudobnou formou, štruktúrami a s rolou skladateľa. Autora stavia do pozície moderného nástrojára, ktorý vyrába nový inštrument – stanoví mu pravidlá, ako má hrať sám na sebe tým, že reaguje na priestor a okolnosti, nie na zámernú intervenciu človeka.

Vznik diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. Ďakujeme.

  • kronika: systematické zachytávanie udalostí a príbehov z istej oblasti; kniha záznamov o nich; z gr. chronika; chronický: dlhotrvajúci, zdĺhavý; často sa opakujúci, op. akútny

foto: Karloveská knižnica

foto: Karloveská knižnica

foto: Karloveská knižnica